poniedziałek, 22 lipca 2013

„Sytuacja na frontach, jak i ogólne tendencje światowe stały się niekorzystne dla Japonii.”

Andrew Gordon Nowożytna historia Japonii

W 1945 roku cesarz Hirohito zrezygnował z nimbu boskości i piskliwym głosem przemówił przez radio, ogłaszając decyzję o kapitulacji Japonii. Słowo to jednak nie padło. Zamiast tego Japończycy usłyszeli:
„Sytuacja na frontach, jak i ogólne tendencje światowe stały się niekorzystne dla Japonii.”
Czytaj: Japonia i jej koalicjanci przegrali II wojnę światową.
„Okrutna siła (…) wroga groziła nie tylko unicestwieniem naszej rasy, ale i zagładą całej ludzkiej cywilizacji.”
Czytaj: Japończyków skłoniło do poddania się dopiero zrzucenie bomb atomowych. Ani myśleli się poddać pomimo przegranej państw Osi na w wszystkich frontach.
Cesarz wyraził wolę „utorowania drogi do wspaniałego pokoju dla przyszłych pokoleń.”
Czytaj: Tak naprawdę nie zostaliśmy pokonani a wojna była potrzebna.
Zaapelował o zjednoczenie narodu, które pozwoli „nadążyć za postępem świata”.
Czytaj: Walka Japończyków o prymat na świecie nie skończyła się wraz z przegraną wojną. Ona tylko zmusi zmienić charakter.

Cytuję cesarza za za Nowożytną historią Japonii, jedną z niewielu obecnie dostępnych na rynku książki pozycji o tym fascynującym kraju. "Tłumaczenie na nasze" jest moje :) Dobra i cenna to jest książka. Szczególnie na aktualnym etapie mojej niewiedzy :) 

Czytałam ją z nadzieją na znalezienie odpowiedzi na kilka pytań:
- Jak doszło do tego, że Japonia połączyła swe siły z hitlerowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej. Skąd jej mocarstwowe zapędy i czy to była odmiana faszyzmu?  Oj, tak! A przyczyny zawsze te same: kryzys gospodarczy - frustracja, patologia ideologii - rozrost sił antydemokratycznych, patologia władzy - oddanie się w ręce silnej armii, skłonności autorytarne jako akceptowany wzór funkcjonowania społecznego.

- Na ile pacyfizm zapisany w narzuconej przez Amerykanów konstytucji powojennej Japonii został przez Japończyków uwewnętrzniony? Czy seppuku popełnione przez Yukio Mishimę w 1970 r. z nadzieją, że to podburzy siły samoobrony zastępujące armię w Japonii, to był zaledwie pojedynczy wybryk „samobójczego dandysa”, czy jednak przejaw ukrytej prawdy o nich? Jedno i drugie. Szukam dalej.

- Co to jest „japońskość”? O, la, la... Sami Japończycy od czasu upadku ery szogunów niczym innym się nie zajmują, jak konstruowaniem swojej tożsamości i poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie. Podobnie jak Polacy, którzy wciąż na nowo próbują rozszyfrować, co to znaczy "polskość"...

A niepewność co do własnej tożsamości jest zawsze torturą. Nie dziwota, że pojawia się wtedy zapotrzebowanie na porządek (najlepiej „nowy porządek”), fetyszyzacja siły i czystości, strach przed okazaniem słabości, iluzoryczna wiara, że pełne podporządkowanie zapewni jedność, a jedność pomoże się w końcu dookreślić. Iluzja i unikanie prawdy.

Wiele w tej książce inspirujących rzeczy. Do dalszego studiowania...

O wojnie mandżurskiej i Nankinie.

O wizerunku kobiety i rzeczywistości kobiety w Japonii.

O kontraście pomiędzy „japońskością” a  „japońszczyzną”.

Nowożytna Historia Japonii została wydana w cennej serii ceramowskiej PIWu.
________________________
 Czytamy serie wydawnicze...
Seria ceramowska [PIW]

1 komentarz:

Zastrzegam sobie prawo do moderowania komentarzy, gdy uznam to za stosowne.